START TRAINING VOOR IEDEREEN/FOR CHILDREN AND GROWN UPS

 

Dear all/Beste allen

Ik hoop dat u en uw familie in goede gezondheid verkeren/I hope that you and your family’s are in good health.

Maandag 11 mei 2020 starten we de trainingen buiten op de speelplaatsen van de scholen op de volgende locaties:

Monday 11 Mei 2020 we will start training outdoors in the schoolyards in the next locations as follows:
Dacostastraat 42 Den Haag

Every Monday/Maandag
Group A: 4-12 years
17:45-18:45 hour

Group B:  13+ years
19:00-20:00 hour

Every Saturday/Zaterdag

Group A:4-12 years
11:45-12:45 hour

Group B:13+ years
13:00-14:00 hour

Willem de Zwijger Basisschool Gentsestraat 124 SCHEVENINGEN/Den Haag

Every Tuesday and Friday/Dinsdag en vrijdag
Een groep/Just one Group (4-18 years)
17:00-18:00 hour

RIJSWIJK
Trompetstraat 1-5

Every Thursday/Donderdag
Een groep/Just one group (4-18 years)

18:00-19:15 hour

Members of new location/leden die trainen op de nieuwe locatie
Basisschool STATENKWARTIER
Van Beverningkstraat 29
CAN COME TO PRACTICE IN/kunnen komen trainen in
DACOSTASTRAAT 42 OF SCHEVENINGEN Gentsestraat 124

WASSENAAR:

Monday 11 we will start training outdoors in the schoolyard (If it’s not raining hard 😉).

Group A: 4-12 years
16:45-17:30h

Group B: 13 and above
17:30-18:15h

PLEASE ATTENTION:

We are not allowed to differ from this time schedule./We mogen niet afwijken van dit tijdschema

Please bring/wear the following: Draag/breng aub het volgende mee:

⁃Outdoor sport clothes/buitensport kleding
⁃Mitt
⁃(Yoga) matt
⁃Paper towels/papieren handdoekjes
⁃Desinfect handgel
⁃Bottle water/fles(jes) water

To all the parents: Aan alle ouders
⁃Read the encloses rivm/noc-nsf rules carefully/lees de regels van het rivm/noc-nsf en neem deze in acht
⁃Bring the children 10 minutes prior to the fence and leave. Zet de kinderen 10 minuten voor aanvang voor het hek af en verlaat het terrein
⁃Please bring the children to the toilet at home. Only in emergency cases we can use the toilets, as we are not allowed inside the school.

Wij mogen de toiletten in het schoolgebouw alleen gebruiken in geval van nood. Daarom verzoeken wij u de kinderen thuis naar het toilet te laten gaan voor de training

Contact me any time if you have any questions. Als u vragen heeft, dan kunt u mij altijd bereiken

Stay healthy and sane! 💪🏻 Blijf gezond en wel!

Jafar Zareei

 

 

Translate »